Kuršumlija džamija u Maglaju

Najmonumentalnija građevina u starom dijelu Maglaja je Jusuf-pašina ili Kuršumlija džamija. Spada među najljepše spomenike turskog doba u Bosni i Hercegovini. Džamiju je izgradio Ali-paša Kalauz, u drugoj polovici XVI vijeka. Džamija s haremom i česmom čini graditeljsku cjelinu koja se nalazi na listi nacionalnih spomenika zaštićene kulturno-historijske baštine Bosne i Hercegovine.

Po načinu obrade kamena i zidanju spada među najreprezentativnije primjere arhitekture klasičnog osmanskog stila. Građena je od četiri vrste kamena pješčara koji je vađen iz kamenoloma na području Bočinje. Izrazito nalikuje Ali-pašinoj džamiji u Sarajevu, ali je nešto većih dimenzija. Nalazi se na koordinatama N 44°32'43ʺ E 18°06'12ʺ, na nadmorskoj visini od 184 metara.