Tri grada, tri parka prirode

Projekt „Tri grada, tri parka prirode“, koji u partnerstvu provode Razvojna agencija Žepče i UG Fojničani Maglaj, fokusiran je na uspostavu i razvoj jedinstvene turističke destinacije na području općina Žepče, Maglaj i Zavidovići. Temelji se na prirodnim bogatstvima Matinskog Visa, Tajana i pećine Mokra Megara, te materijalnoj i nematerijalnoj kulturno – povijesnoj baštini. Ovim projektom se postavljaju novi temelji razvoja projektnog područja, čiji će zajednički nastup na zahtjevnom turističkom tržištu nesumnjivo privući brojne posjetitelje, prvenstveno da istraže i otkriju bogatstva “3 grada, 3 parka prirode”, a zatim i da sami postanu najbolji promotori ove potpuno nove destinacije.

Iako ovaj prostor mnogi doživljavaju kao industrijski ili jednostavno kao tranzitni, bez sadržaja koji bi mogli zadržati eventualne posjetitelje, Žepče, Maglaj i Zavidovići posjeduju iznimna prirodna bogatstva, prekrasne planinske pejzaže i staze, divlje rijeke s vodopadima i dubokim kanjonima, brojne pećine s kilometarskom hodnicima, endemsku floru i faunu, te pružaju mogućnosti od adrenalinskog izazova za mlade do idealnog odredišta za obiteljski odmor.

Fokus projekta je na načelima održivog turizma, posebno u domenu razvoja ruralnog turizma, koji nastoji uravnotežiti interese privatnog i javnog sektora. U okviru projekta izrađena je strateški dokument razvoja turizma, mapirani turistički potencijali, unaprijeđeni kapaciteti pružatelja usluga u turizmu i javna turistička infrastruktura.

Jedan od glavnih ciljeva je i oporavak od posljedica COVID-19 krize, koja je također preusmjerila sklonosti potrošača na zelenije opcije, bliže prirodi. Ovaj projekt je pilot akcija koja je pokazala da samo sinergijsko djelovanje lokalne uprave, pružatelja usluga u svim sferama turizma, nevladinih organizacija i pojedinaca može polučiti pozitivne rezultate u smislu razvoja turističke destinacije.


EU4BusinessRecovery je projekat Evropske unije koji pruža podršku Bosni i Hercegovini u ublažavanju ekonomskih posljedica izazvanih pandemijom COVID-19 u Bosni i Hercegovini. Projekat je vrijedan 13,7 miliona eura, a zajednički ga finansiraju Evropska unija (13 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (700 hiljada eura). Projekat zajedno provode GIZ, ILO i UNDP, od januara 2021. do juna 2023. godine.